Menu Close

 

วิธีการแจ้งฝากเงิน

1.เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า**เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว๊บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ ภาษาไทย ”

step1


2.กดปุ่ม “ ฝาก/ถอน ” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน

step2


3. เลือกหัวข้อ “การฝากเงิน” กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน

3.1 วิธีการโอนเงิน เลือกช่องทางที่ลูกค้าทำการโอนเงิน โดยจะมีตัวเลือกดังนี้

3.1.1 ATM ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้กดเงินสด หรือ ATM
3.1.2 Internet Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านหน้าเว็บของธนาคาร
3.1.3 Mobile Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่าน Application บนมือถือของธนาคาร
3.1.4 ตู้ฝากเงินสด ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินสด หรือ CDM
3.1.5 เค้าเตอร์ธนาคาร ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

 

3.2 โอนเงินจากธนาคาร เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการการโอนเงิน
3.3 จำนวนเงินที่ต้องการฝาก ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝาก

3.3.1 ลูกค้าฝากห้าพันให้แจ้งเฉพาะตัวเลข 5000 ห้ามใส่เครื่องหมาย “,” เช่น 5,000

 

3.4 ชื่อบัญชีที่ใช้โอนเงิน ระบุชื่อบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินของลูกค้า
3.5 เลขที่บัญชีที่ใช้โอน ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้โอนเงินของลูกค้า
3.6 วันเวลาที่โอนเงิน ระบุ วันที่/เดือน/ปี และเวลา เช่น 27/11/2015 12.51
3.7 โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าทำการโอนเงินเข้ามา
3.8 โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี ระบุเลขบัญชีธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา
3.9 ทำการฝาก ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการแจ้งฝาก

วิธีการแจ้งถอนเงิน

1.เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว๊บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ ภาษาไทย ”

step1

 

2.กดปุ่ม “ ฝาก/ถอน ” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน

step2

 

3.เลือกหัวข้อ “การถอนเงิน” กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน

  • 3.1 โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)
    3.2 จำนวนเงินที่ต้องการถอน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
    3.3 ชื่อบัญชี ใส่ชื่อบัญชีลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)
    3.4 เลขที่บัญชี ใส่ชื่อบัญชีลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)

***ทางเว็บขอสงวนสิทย์ยกเลิกการแจ้งถอนหากพบว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งถอนไม่ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิก***

step3-1